رسوبگیر مغناطیسی آب

محصولی جدید و موثر برای رسوب زدایی دستگاههای صنعتی و خانگی که با آب کار میکنند

مشكلات رسوب در ايران و جهان | موضوع : عمومی

مشكلات رسوب در ايران و جهان

يكي از مشكلات دستگاههاي صنعتي و خانگي كه با آب كار ميكنند ناشي از جرمي( رسوب) است كه درون لوله ها بسته ميشود.

كارخانجات صنعتي و كارگاهها سالانه مجموعا دههاميليارد ريال براي تميز نمودن ويا تعويض قطعات و خريد مواد شيميايي براي شستشو لوله ها هزينه ميكنند، همچنين هزينه توقف توليد و فرايندها را لازم است به اين موضوع اضافه نمود كه بيش از هزينه هاي تعميرات مي باشد.

اكثركشورهاي جهان با مشكل سختي آب مواجه هستند از طرفي مواد شيميايي مصرفي صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي نمايد كه به سادگي قابل ترميم ويا جبران نيست.
با افزايش آلودگي كره زمين و وجود باران هاي اسيدي كه سبب توليد اسيد كربنيك با غلظت بيشتري ميشود اين زمينه را بوجود آورده تا توان حلاليت املاح افزايش يابد كه خود باعث افزايش سختي آب ميگردد.

وجود سالهاي خشك و كم باران نيز مزيد بر علت شده و غلظت املاح را افزايش ميدهد.

رسوب زداي مغناطيسي  ( Magnetic Water Treatment ) در سال 1945 توسط مهندس بلژيكي به نام theo vermeim اختراع شد . پس از 5 سال و در همان سال ها بيش از 50 كشور از جمله آمريكا ، شوروي ، فرانسه ، انگليس و ديگر كشورهاي صنعتي از MWT در صنعت بهينه سازي آب استفاده كردند. و امروزه در اكثر كشورهاي جهان با رضايت كامل از عملكرد آن مورد استفاده قرار مي گيرد و مردم جهان به تحقيق و تجربه دريافته اند MWT جايگزين مطمئن براي نرم كننده هاي ديگر آب مثل ستون رزيني مي باشد.
همه اين مشكلات و هزينه ها با پديده اي جديد و موثر به نام دستگاه رسوب زداي مغناطيسي قابل حل مي باشد.

آب به عنوان ماده اي فراوان و ارزان به وفور براي مقاصد فراواني در صنعت استفاده مي شود. اما در اكثر موارد به دليل پايين بودن كيفيت آب و همچنين وجود املاح و مواد معدني فراوان در آب،محدوديت هايي براي صنعتگران به وجود مي آورد.
از اين رو بشر كوشيده به روشهاي مختلف اين محدوديت ها را برطرف كند. روشهاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. كه اكثرا با صرف هزينه هاي هنگفت و زمان همراه است.
مايلم اين افتخار را داشته باشم شما را با يكي از جديد ترين و كم هزينه ترين روش سختيگيري و تصفيه آب آشنا كنيم.

 

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir


 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:50  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8215 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

چگونه آبها سخت میشوند | موضوع : عمومی

چگونه آبها سخت میشوند

وقتي باران شروع به باريدن مي كند ، كمي از گاز CO2 هوا را جذب ميکند و وقتي به زمين مي رسد بخشي از املاح موجود در خاك را كه شامل آهك و منيزيم مي باشد را در خود حل مي كند و تشكيل بي كربنات مي دهد واكنش مذكور بصورت زير است:

CaCo3 + CO2 + H2O ------ Ca(HCO3)

بيكربناتها در آب معمولي رودخانه ها و آب چاه ها كه منابع اصلي مصارف انسان مي باشد حضور دارند. وقتي اين منابع آبی تحت حرارت قرار مي گيرند واكنش ذيل رخ مي دهد كه از نظر شيميايي بصورت زير است :

Ca(HCO3) ------ CaCO3 + H2O + CO2

ملاحظه مي شود كه املاح تحت حرارت از آب جدا مي شوند . در اين حالت املاح فوق درسيستمهاي لوله كشي و مجاري دستگاهها شروع به رسوب گذاري مي نمايد و اين آغاز مشكلات مي باشد كه سالانه دهها ميليارد دلار در جهان صرف تميزكاري سيستمها و تعويض قطعات مي گردد.


فرآيند تشکيل رسوب :

يونهاي کلسيم و منيزيم ( Ca , Mg ) همواره به مقادير متفاوتي در آب حل شده کها ين امر موجب سختي آب ميگردد . فرآيند تشکيل رسوب در آبهايي که سختي بالايي دارند سه عامل مهم نقش اساسي دارند که عبارتند از : دما ، سطح قليايي سيال و فشار .

افزايش دما باعث کاهش حلاليت قليايي خاکي و ترکيبات آنها ( بارزترين نمونه آنکلسيم مي باشد )در آب شده که با افزايش سطح قليايي و کاهش فشار آب رسوبگذاري اتفاق خواهد افتاد بدين سان اولين لايه از رسوب به جداره هاي لوله و ساير تجهيزات که در مسير جريان آب قرار دارند تشکيل مي شود که اين لايه تشکيل شده به عنوان پايه اي جهت نشست رسوبات بعدي مي باشد که بدين ترتيب با گذشت زمان لايه ها افزايش يافته و بشکل دواير متحد المرکز افزايش رسوب را در پي داشته که در صورت ادامه رسوب گذاري اين دواير تنگ تر شده و در پايان باعث انسداد کلي مسير عبور آب مي‌گردد. نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:49  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8216 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

اصول سختي گيري و رسوب زدايي مغناطيسي | موضوع : عمومی

 

اصول سختي گيري و رسوب زدايي مغناطيسي
در اين تكنولوژي از ميدان مغناطيسي بعنوان مانعي جهت جلوگيري از تشكيل رسوب بر ديواره سطوح حامل آبهاي سخت استفاده مي شود . انتقال ميدان مغناطيسي به داخل لوله هاي حاوي آب هاي سخت بوسيله يك سختي گير مغناطيسي باقدرتي معادل   12000  گوس صورت ميگيرد .
سختي گير مغناطيسي از سراميك ويژه با خاصيت مغناطيسي بالا ساخته شده است كه با ميدان قطبي Centeral Reverse Polarity (CRP)}}منحصر به فرد خودو بدون نياز به نيروي (برق) پشتيباني عمل رسوب زدايي و حذف رسوبات پيشين را به سهولت انجام مي دهد.
براي تحليل عملكرد رسوب زدايي لازم است كه ساختار مولكولي آب مورد توجه بيشتر قرار گيرد .

مولكولهاي آب ذراتي دو قطبي هستند. اتم اكسيژن با جذب الكترونهاي باند كوالانت خاصيتي منفي پيدا كرده و نقش قطب منفي را بازي ميكند در حالي كه اتمهاي هيدروژن با داشتن هسته مثبت تنها يك الكترون درگردش دارد لذا هنگاميكه الكترون آن در باند كوالانت توسط اتم اكسيژن جذب مي شود خاصيت مثبت پيدا كرده و نقش قطب مثبت دو قطبي را بازي ميكند .

به همين دليل مولكولهاي دو قطبي آب يكديگر را از طرف قطبهاي مخالف جذب كرده وتشكيل پيوندهاي هيدروژني يا نيروي واندروالس را ميدهند .
اشكال سختي آب وابسته به همين پيوند مي باشد در فاز بخار اين پيوند بسيار ضعيف است درحاليكه در فازهاي مايع و جامد اين پيوند به ترتيب متوسط و قوي است .
هنگاميكه يك نمك در آب حل ميشود همين خاصيت دو قطبي بودن باعث تجزيه نمك به يونهاي مثبت و منفي و جذب و احاطه آن توسط مولكول آب ميشود به اين فرايند حل شدن در آب يا هيدراته شدن مي گويند هر چه تعداد مولكولهاي آزادي كه كم تر در پيوند هيدروژني شركت كرده باشند بيشتر باشد خاصيت هيدراته شدن بيشتر بوده و حلاليت آب بالاتر ميرود.

در صورتيكه از سختي گير مغناطيسيTABA MAGNET استفاده شود به دو دليل حلاليت آب افزايش پيدا ميكند:
اولا با تشكيل كريستالهاي خنثي ، فراواني مولكولهاي آزاد آب بيشتر ميشود زيرا مولكولهايي كه درگير فرايند حلاليت يا هيدراته شدن بوده اند ، آزاد ميشوند علت ديگر افزايش درصد مولكولهاي آزاد در اثر ميدان مغناطيسي است . ميدان مغناطيسي باعث وارد شدن نيرو به مجموعه اي از مولكولهاي آب كه تشكيل پيوند هيدروژني داده اند ميشود .
با افزايش فراواني مولكولهاي آزاد آب ، خاصيت حلاليت به شدت افزايش پيدا كرده و آب شروع به حل كردن رسوبهاي پيشين موجود در ديواره ها ميكند ، به اين ترتيب فرايند رسوب زدايي به مرور زمان تكميل تر مي شود .


عدم استفاده از مواد شيميايي:

به علت استفاده از ميدان مغناطيسي در فرايند سختي گيري مغناطيسي TABA MAGNET هيچ ماده شيميايي به آب اضافه نمي شود لذا كاملا سازگار با محيط زيست بوده و يك روش كاملا فيزيكي محسوب مي شود و با توجه به اينكه از نوع مغناطيسي ميباشد هيچ گونه نگهداري نياز ندارد و داراي عمر طولاني مي‌باشد.كاهش هزينه راهبردي:

از نظر هزينه اوليه و راهبردي به علت كوچك بودن دستگاه سختي گير مغناطيسي و استفاده نكردن از برق شهر بسيار مقرون به صرفه بوده و به علت عدم نياز به مواد شيميايي و نگهداري، بي نياز از هزينه راهبردي و نگهداري استكه اين امر باعث افزايش بهره وري اقتصادي منتج از استفاده اين فن آوري ميشود حال آنكه در روش متداول كه استفاده از مبادله كننده هاي يوني است ازمواد مبادله كننده يون مانند رزين هاي پلي استيرن استفاده مي شود كه باعبور آب از ميان لايه هاي رزين كاتيونهاي كلسيم و منيزيم جانشين كاتيون سديم مي شوند . مبادله كننده هاي يوني بعد از مدتي مضرب ظرفيت تبادل يونهارا از دست مي دهند كه اصطلاحا به اين خاصيت اشباع شدن مي گويند و در اينحالت نيازمند فرايند بازيابي است لذا براي استفاده از يك سختي گير رزيني نياز به نصب تاسيسات اوليه ، مخازن مربوطه ، پيچيدگي هاي لازم در سيستم همچنين مواد شيميايي جهت فرايند احياء مي باشد كه به اين ترتيب از نقطه نظر اقتصادي ، هزينه هاي اوليه روش مغناطيسي در مقايسه با روشهاي ديگربسيار نازل و مقرون به صرفه است .

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir

 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:48  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8216 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

آثــــار مخرب رسوب | موضوع : عمومیآثــــار مخرب رسوب

1. كاهش آهنگ انتقال حرارت


2. كاهش جريان آب

3. مسدود شدن شيرهاي آب

4. مسدود شدن انواع نازلهاي صنعتي

5. با افزايش ضخامت لايه رسوب جداره هاي فلزي تحت حرارت بيشتر قرار گرفته و از بين مي روند .

6. افزايش هزينه هاي عملياتي براي تميزكاري شيميايي ـ برس كاري

7. ايجاد خوردگي از طريق الكتروليز بين لايه رسوب و فلز بدنه

8. ايجاد زمان توقف در كارخانجات و افزايش هزينه هاي توليد
9. افزايش ميزان آلودگي محيط زيست

10. افزايش ميزان سوخت ناشي از لايه املاح كه سبب كاهش انتقال حرارت مي شود .

11 - افت فشار و كاهش دبي جريان آب

12- تركيدن لوله ها بر اثر فشار بيش از حدي كه به دليل گرفتگي بر آنها وارد مي گردد .

13- كوتاه شدن عمر لوله

14- گرفتگي لوله ها

15- كاهش راندمان كار مبدل ها و موتور خانه ها

16- رسوب ايجاد شده بر منافذ آبپاش ها و قطره چكانها و كاهش دبي و ايجاد اخلال در آبياري مناسب

17- رسوب ايجاد شده در سيستم هاي آب خوري طيور نظير نيپل كه در پايان دوره با مصرف مبالغ هنگفتي با مواد شيميايي رسوب زدايي مي شود.

18- سوراخ شدن لوله ها در اثر استفاده از مواد شيميايي و جرم گيرها براي رسوب زدايي

19- كاهش راندمان كار لوازم حرارتي و برودتي ماند آب گرمكن ، پكيج ، برج هاي خنك كننده و كندانسور ها

20- رسوب ايجاد شده بر روي سطوح المنت ها ماند عايقي قوي در برابر انتقالحرارت عمل نموده و در نتيجه در اينگونه لوازم از قبيل انواع لوازم خانگي ،پكيج ها و ... بواسطه ايجاد رسوب شاهد اتلاف انرژي زيادي هستيم .

21- و ...نمودار تلفات انرژي ناشي از ضخامت رسوب

آب داراي دو نوع سختي است:

- سختي موقتي : كه ناشي از كربناتهاي كلسيم و منيزيم است.

- سختي دائمي : كه ناشي از كلريدها و سولفاتهاي كلسيم و منيزيم ميباشد .

دستگاه رسوب زداي مغناطيسي دو نوع رسوب را پاك مي نمايد .

وقتييك بويلر در فشار كم كار مي نمايد تنها 0.6 mm لايه رسوب سولفات كلسيم ميتواند 180°C افت حرارت ايجاد كند . بخاطر پايين بودن ضريب انتقال حرارت وجود 25 mm لايه رسوب كلسيت (CaCO3) انتقال حرارت را تا 95% كاهش مي يابدو 0.5 mm رسوب SiO2 (سيليس) مي تواند 90% انتقال حرارت را كاهش دهد .


در نمودار زير تلفات انرژي ناشي از ضخامت رسوب را نشان مي دهد :

درتصاويرذيل برخي مشكلات ملاحظه ميگردد:
مبدل حرارتي قبل از نصب رسوب زداي مغناطيسي پس از يكسال كارمبدل حرارتي بعد از نصب رسوب زداي مغناطيسي پس از يكسال كاراثر لايه رسوب بر روي المنت حرارتي مشاهده ميشود:

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:48  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8215 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

كـــــــــــاربــــرد رسوب زداي مغناطيسي | موضوع : عمومی


كـــــــــــاربــــرد رسوب زداي مغناطيسي


- بويلرها

- مبدلهاي حرارتي

- واحدهاي شيميايي

- سيستمهاي آبياري كشاورزي

- سيستمهاي مركزي آب كارخانجات

- استخرها

- آبگرم كنهاي خورشيدي

- پتروشيمي

- واحدهاي كاغذ سازي

- برجهاي خنك كننده

- پالايشگاه ها

- كارگاه هاي شستشوي خودرو

- كارگاههاي آماده سازي بتون

- لباسشوها مجهز به سيستم آب گرم

- چاههاي آب

- انواع دوشها و نازلها صنعتي وخانگي

-  برج هاي خنك كننده و مبدل هاي حرارتي

- سيستم شوفاژ ، پكيج يونيت

- چيلرها ، ايرواشرها و تهويه مطبوع

- بويلرهاي آب ، منابع كويلي

- استخر ، سونا ، جكوزي و كارواش

- صنايع غذايي و لبني ، خطوط توليد نوشابه و آب معدني

- هتل ها ، رستوران ها ، بيمارستان ها و مراكز دندان پزشكي

- سيستم هاي خنك كننده نورد دستگاههاي چاپ

- دستگاههاي تزريق پلاستيك

- خطوط نورد فلزات

- كوره هاي القايي ، خطوط و قالبهاي ريخته گري ، پرس هيدروليك

- كارخانجات نساجي ( شستشو ي الياف )

- كشاورزي ( آبياري باراني و قطره اي )

- سيستم هاي خانگي نظير كولر آبي ، ماشين لباسشويي ، ماشين ظرفشويي ، قهوه جوش و شير آب گرمكن و آب سرد كن

- كارگاههاي توليد و تكثير ماهيان خاص و پرورش ماهيان گرمابي و سردآبي

- كارگاهاي پرورش ماكيان اعم از مرغداري هاي تخم گذار و گوشتي

- دامداريها وگاوداريهاي شيري

- و...
اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir

 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:46  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8215 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

آب مغناطيسي براي کشاورزي و دامداري | موضوع : عمومی


آب مغناطيسي براي کشاورزي و دامداري

افزايش جمعيت و نياز روز افزون به مواد غذايي ، بشر را به سمت بهره برداري غلط ازمنابع آب و خاک سوق داده و اين در حالي است که پايداري بخش کشاورزي را زيرسوال برده است . عدم مصرف مواد آلي و همچنين مصرف بي رويه آب ، سم و کودشيميايي باعث افزايش تراکم خاک ، افزايش وزن مخصوص و کاهش نفوذ پذيري خاک گرديده است. به همين دليل ساختمان خاک سفت شده و شرايط مساعدي براي رشد وتوسعه ريشه گياه وجود ندارد .

باتوجه به روند کاهش زمين هاي حاصلخيز و کمبود آب خصوصاً در بخش کشاورزي محققين را واداشته تا با اختراع دستگاه رسوبزدا گامي بزرگ در جهت کاهش مشکلات و معضلات اين بخش بردارد.

در رسوب زدايي، يک ميدان مغناطيسي پيچيده و کمپلکس ، با اعمال نيرو بر روي يون هاي املاح رسوب گذار ( که عمدتاً ازنوع بي کربنات هاي محلول بوده و از عوامل اصلي سختي آب مي باشند ) ، آنهارا از حالت يوني خارج کرده و به شکل مولکولي تبديل مي کند .

ماحصل اين پروسه، تبديل کريستال يوني ( کمپلکس کلسايت در متداول ترين فرم که رسوبي سخت و پيچيده از خود بجا مي گذارد ) به کريستال مولکولي ( کمپلکسآراگونايت در متداول ترين فرم که نرم و غير چسبنده است ) مي باشد . مولکولهاي حاصله به يکديگر ملحق شده ( پديده دانه برفي يا Snow ball ) و در آب بصوربت شناور باقي مي ماند و بدين سان نه تنها رسوب گذاري املاح متوقف ميگردد ، بلکه امکان حذف اين املاح معلق  نسبتاً ساده نيز امکان پذير خواهدگرديد.

از سويي ديگر با آزاد شدن مولکول هاي آب درگير در هيدرات اسيون املاح رسوب گذار ، کاهش بيش از 10 % کشش سحطي آب و افزايش حلاليت آب ، رسوبات پيشين نيز از جداره رها شده و در آب حل خواهند شد .

کشاورزان و باغداران در اکثر مناطق کم آب کشور به منظور استفاده بهينه از آب ، ازسيستم آبياري تحت فشار استفاده مي کنند. اين در حاليست که سختي بالاي آب آبياري و محتواي بالاي کربنات و بي کربنات کلسيم و منيزيم موجب تشکيل رسوب و ايجاد گرفتگي در لوله ها ، خصوصاً در نازلها و قطره چکانها ميشود.

نمکهاي موجود در خاک و آب در سطح خاک جمع شده و موجبات معضل شوره زايي وسفت شدن خاک را فراهم مي کند که تجمع نمکها در اطراف ريشه ها باعث کاهش رشد گياه شده که همان پيري زود رس است .

حلاليت آب به دليل آزاد شدن مولکولهايي که تا به حال درگير يونهاي فوق الذکر بودهاند بالا رفته و با افزايش حلاليت آب ، کشش سطحي کاهش يافته و به دنبال آن خاصيت خيس کنندگي و يا تر شوندگي خاک افزايش مي يابد . در نتيجه اين فرآيند ، ظرفيت نگهداري آب در خاک افزايش يافته و ميزان تبخير در سطح خاک نسبت به آبياري معمولي کاهش مي يابد ، که خود موجب پائين آمدن زمان آبياري و صرفه جويي در مصرف آب مي شود .

با بالا رفتن حلاليت آب جذب کود و نمکهاي خاک توسط گياه افزايش مي يابد که اين موضوع به ارتقاء کيفيت و رشد بيشتر محصول کمک مي کند .

در نتيجه خاکسفت ( کلوخي ) که مانع رشد ريشه هاي گياه بودند به خاک نرم تبديل شده وريشه زائي گياه را موجب مي شود و به تبع آن ، گياه شاداب تر شده و موادغذايي را بهتر در اختيار برگها قرار مي دهد که خود افزايش فتوسنتز ، کميت، کيفيت و زود رسي حدود ( 10 تا 20 روز ) محصول و نيز سطح سبز و تراکم يکنواخت و رفع مشکل آبسوزي در آبياري باراني را به ارمغان مي آورد .

بااستفاده از اين آب ، کود و سم در آب بهتر حل شده و جذب آن نيز سريع تر وآسانتر شود ، در نتيجه با مصرف کود کمتري به نتيجه دلخواه خواهيم رسيد واز اين لحاظ نيز صرفه جويي خواهيم داشت .

دربخش دام و طيور هم بالا رفتن حلاليت آب باعث مي شود دارو و مکمل هاي غذايي و ويتامين ها بهتر و راحت تر حل شده و ديگر رسوبات ژلاتيني در تانک دارو نخواهيم داشت ، علاوه بر آن دارو بهتر جذب بدن دام و طيور شده و اثر مطلوبتري مي گذارد و با مقدار داروي کمتري به نتيجه دلخواه رسيد و همين خودباعث صرفه جويي در مصرف داروها و مکمل ها ي غذايي مي شود.


اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir


 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:10  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8217 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

رسوب در سيستم هاي حرارتي وبرودتي | موضوع : عمومی

http://www.berg-group.com/IceRinkChillerSystem_files%5CWCS1203web.jpg

رسوب در سيستم هاي حرارتي وبرودتي


سختي گير مغناطيسي ويژه چيلر ، برج خنك كن ، ديك بخار و آبگرم و ...
سختي گير آب براي جلوگيري از رسوب در سيستم هاي حرارتي وبرودتي
سختي گيري و رسوب زدايي در تاسيسات و صنعت
توسط سختي گير مغناطيسي (TABA MAGNET)

چكيده :

در چند دهه اخير تكنولوژي سختي گيري و رسوب زدايي مغناطيسي در صنايع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جايگاه مناسبي پيدا كرده است به طوريكه دربسياري از موارد جايگزين روشهاي ديگر كه عمدتا شيميايي هستند ، شده است.


اين روش با برخورداري از مزايايي چون :

- حذف آثار نا مطلوب سختي و رسوب

- جلوگيري از تشكيل رسوب

- حذف رسوبهاي پيشين

- افزايش بازدهي مبدلهاي حرارتي

- نصب و نگهداري آسان

تبديل به يكي از كاربردي ترين راههاي مقابله با سختي و رسوب در حرارت و برودت شده است .

در اثر اعمال ميدان مغناطيسي با انرژي مناسب مي توان شرايطي را ايجاد كردكه فرايند تشكيل بلورهاي رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبيدن آنها بهديواره ها جلوگيري شود .
در اين حالت اصطلاحا در آب پديده دانه برفي رخ داده و هسته هاي اوليه بلورهاي رسوب در آب تشكيل مي شود . با گذشت زمانبه حجم هسته هاي اوليه افزوده شده و بلورهاي سخت خنثي و معلق در آب كه خاصيت چسبندگي خود را از دست داده اند ظاهر مي شود .

در كنار فرايند فوق افزايش مولكولهاي آزاد در آب و شكسته شدن پيوند هيدروژني بين آنها باعث افزايش حلاليت آب شده و خاصيت رسوب زدايي را نيز به فن آوري فوق مي افزايد، به نحوي كه با گذشت زمان رسوب هاي پيشين نيز در آب حل شده و تبديل به بلورهاي خنثي معلق در آب مي‌شوند.

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir


 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:09  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8218 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

چگونگي عملكرد ضد رسوب هاي مغناطيسي در كشاورزي و دامداري | موضوع : عمومی


چگونگي عملكرد ضد رسوب هاي مغناطيسي در كشاورزي و دامداري


در ضد رسوب هاي مغناطيسي ، ميدان اعمال شده بر جريان آب عبوري ، يك ميدان مغناطيسي بسيار قوي از گونه اي از آهن رباهاي خاص بوده كه تغييراتي را درنحوه آرايش بارهاي الكتريكي و مولكولهاي آب ايجاد مي نمايد .

از آنجا كه مولكولهاي آب بصورت نامنظم قرار داشته و بارهاي مثبت و منفي آنها درجايگاه طبيعي خود قرار ندارد ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط اين ضد رسوبها باعث مي شود تا مولكولهاي آب از حالت بي نظمي بصورت مرتب در آمده و سطح تماس آنها با يكديگر كاهش يابد كه اين فرآيند به معني افزايش مولكولهاي آزاد آب و در نتيجه بالا رفتن قدرت حلاليت آب مي باشد .

با توجه به بالارفتن قدرت حلاليت آب بديهي است كه رسوبات تشكيل شده از قبل بر روي سطوح مسير جريان آب پس از گذشت مدت زماني كه به ضخامت رسوب و دبي جريان آب بستگي دارد از بين مي روند .


مزاياي استفاده از ضد رسوب هاي مغناطيسي در كشاورزي و دامداري:

- جلوگيري از تشكيل رسوب بر روي سطوح تجهيزات و تأسيسات

- از بين بردن رسوب قبلي موجود بر روي سطوح مدار و تجهيزاتي كه در مسير آب قرار دارند .

- كاهش چشمگير خوردگي در سيستم و مسيرهاي انتقالي

- افزايش طول عمر سيستم ها

- رفع نياز به روش هاي سنتي رسوب زدايي

- تسريع جذب آب توسط گياهان و سهولت توسعه ريشه ها و استحكام آنها

- عدم انسداد و پرشدگي خلل و فرج خاك توسط رسوبات بويژه كلسيت و در نتيجه تخلخل و پوكي خاك

- عدم مصرف انرژي

- كاهش هزينه تعمير و نگهداري

- كاهش قابل توجه و چشمگير بار ميكروبي

- نصب آسان ، سريع و ارزان و عدم نياز به راهبري ، سرويس ، خدمات و شارژ

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir

 


 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:08  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8216 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

آب مغناطيسي براي كشاورزي و دامپروري | موضوع : عمومیخلاصه اي از آب مغناطيسي براي كشاورزي و دامپروري


تنها با نصب تجهيزات رسوب زداي مغناطيسي آب بر روي لوله خروجي چاهها ، لوله هاي آبياري باراني ايستگاه هاي كنترل مركزي آبياري قطره اي و ايستگاه هاي پمپاژ مزاياي زير برخوردار شويد :

- صرفه جويي در مصرف آب آبياري تا 30 %

- نفوذ آب در اعماق بيشتر خاك و اصلاح خاك

- زودرسي حدود 10 تا 20 روز و رسيدگي يكنواخت محصولات

- صرفه جويي در مصرف كود

- رفع آبسوزي در آبياري باراني تا 100 درصد

- افزايش عملكرد محصول تا بيش از 80 %

- بهبود طعم و مزه محصول و افزايش كيفيت و كميت آن

- پيشگيري از گرفتگي نازل ها ، قطره چكان ها و افشانكها در آبياري قطره اي

- پيشگيري از تشكيل رسوب و گرفتگي و خوردگي

- كاهش هزينه توليد

- كاهش هزينه نگهداري خطوط انتقال آب

- حفظ تخلخل و پوكي خاك

- عدم رسوب در داخل خطوط و قالبهاي صنعتي

- افزايش كيفيت محصول صنايع تبديلي و غذايي

- افزايش عمر مفيد ماشين ها و تأسيساتي كه مربوط به آب مي باشد .

اطلاعات كاملتر در پايگاه تخصصي رسوب شناسي و رسوب زدايي : Http://www.rosob.ir


 


 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:07  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8217 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

رزومه شركت مغناطيس | موضوع : عمومی

رزومه شركت مغناطيس صنعت(پايا تجارت)


شركت ها :

1.شركت املاح معدني ايران ( گرمسار)

 

2.شركت ذغال سنگ البرز شرقي ( شاهرود )3.شركت سهامي عام ذوب آهن

4.شركت گاز منطقه 4  مشهد

5.شركت فراتك
6.شركت سپاهان نچفت
7.شركت زرريس
8.شركت قم آلياژ(قم – شكوهيه)
9.شركت همدان اكسيژن
10.شركت بهار اكسيژن
11.شركت زمزم شيراز
12.شركت اصفهان كشت
13.شركت فارس ريزان مواد ( تهران )
14.شركت سان پايپ
15.شركت نيووال
16.شركت اصفهان پوشان
17.شركت توكاريل
18.شركت مهر اتصال
19.شركت سپاهان پويه
20.شركت لورچ
21.شركت پلار
22.شركت تكاب لوله
23.شركت پلي اتيلن شبديز
24.شركت پلي اتيلن كشاورز  
و ...پروژه هاي بزرگ مسكوني :
1.برجهاي هرمزان (تهران )
2.برج مسكوني هامون ( اصفهان )
3.ساختمان جهاد كشاورزي  ( اصفهان )
4.برج مسكوني مهر ( اصفهان )
5.برج مسكوني بهشت ( تهران )
6.برج مسكوني الهيه ( تهران )  
و ...


پروژه هاي بزرگ كشت و دامي :
1.سازمان جهاد كشاورزي اصفهان


2.سازمان جهاد كشاورزي خوزستان


3.خيريه همدانيان (اصفهان كشت )


4.سازمان اتكا  ( مزرعه نمونه )

5.شهرداري اصفهان

6.شهرداري بهارستان
7.شركت دام قهاب
و ...

جهت دربافت اطلاعات كاملتر و دقيق تر مي توانيد با شماره
09127032259 مهندس ابراهيمي تماس حاصل نمائيد.
 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:05  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 8220 بار

اشتراک و ارسال مطلب به:

مكانيزم كار دستگاه | موضوع : عمومی

مكانيزم كار دستگاه


رسوب ناشي از املاح كلسيم در آّب در سه سيستم فازي متبلور مي شوند كلسيت ،آراگونيت ، واتريت وقتي آب كه داراي املاح گوناگون است تحت حرارت قرار ميگيرد شروع به رسوب گذاري نموده و رسوب آن از نوع كلسيت مي باشد ، رسوب مذكور داراي مشخصات ذيل است:
شديدا" چسبنده بوده ـ ضريب هدايت حرارتي پايين داشته و در زير ميكروسكوپ توده اي شكل است .

وقتي همان آب از ميدان مغناطيسي عبور مي نمايد آهك آن در فاز آراگونيت متبلور شده كه تمايل به چسبيدن نداشته و در زير ميكروسكوپ ميله اي شكل و ناپايدار مي باشد .

تغييردر سيستم تبلور باعث مي شود كه رسوبات بصورت محلول باقي مانده و تمايل به چسبيدن در لوله ها را نداشته باشد . در سیستمهای باز که آب از لوله عبورمی نماید هیچ رسوبی تشکیل نشده و در سيستم هاي بسته مانند كولرهاي آبي و مانند آن سبب مي شود كه جرم بسته شده بر روي پوشالها تميز شده و جرم تشكيل شده در كف كولرهاي آبي نيز سخت نبوده و به آساني پاك مي گردد و بخشهاي فلزي مقاومت بيشتري در برابر خوردگي خواهند داشت.

توجه داشته باشيد در اين سيستم ها آب با قطعات مغناطيسي در تماس نبوده، همچنين به آب چيزي اضافه يا از آن كم نمي شود و تنها رسوبات بصورت محلول عبور می نمایند و در سيستمهاي بسته رسوبات به آساني تميز مي گردند.

روش نصب


دستگاه رسوب زداي مغناطيسي قابل نصب بر روي انواع لوله هاي پلاستيكي ـ لاستيكي ـ پلي‌اتيلني ـ برنجي ـ مسي و آلومينيومي مي باشد .

اين دستگاهها قابل نصب بر روي لوله هاي فلزي آهني نمي باشند . زيرا شاره مغناطيسي به جاي آنكه وارد آب شود ، وارد جدار آهني لوله مي گردد .
در مكانهايي كه از اين نوع لوله ها استفاده مي گردد لازم است بين 30 تا 40 سانتي متر از لوله آهني تبديل به لوله ها از نوع بالا شده و دستگاه بر روي آن قسمت نصب مي گردد .

قيمت :
قيمت اين محصول در شرايط، مسافت و مساحت هاي مختلف قيمت هاي متفاوتي را پيدا ميكند اما با توجه به تولید کامل این محصول در داخل کشور و دریافت تسهیلات از شهرک علمی و تحقیقاتی شهر اصفهان صفه قیمت فوق العاده مناسبی دارند .

گفتني است با توجه به توليد كامل اين محصول در داخل كشور علاوه بر سازگار بودن با شرايط آب و هوائي كشورمان ايران و دريافت مواد اوليه با شرايط ويژه، قيمت آن نيز داراي اختلاف بسيار قابل ملاحظه‌اي با نمونه هاي وارداتي آن مي باشد.

لذا خواهشمنديم  جهت دريافت قيمت دقيق رسوب زداي مغناطيسي همينن حالا با شماره 09127032259(مهندس ابراهيمي) تماس حاصل نمائيد.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر و يا سفارش با شماره های زير تماس حاصل نمائيد:

مهندس ابراهيمي

09127032259

09133064003

09103030368
http://media.adpersia.com/media/frontend/spotlight/contact-us.jpg
همين الان با ما تماس بگيريد.

آدرس : شهرک علمی و تحقیقاتی صفه- واحد 212


تلفن تماس :

03116731665-9

داخلی 218


تلفکس :
03116688331

 نوشته شده در  شنبه، 16 ارديبهشت 1391 ساعت 15:00  توسط رسوب گیر مغناطیسی آب  ">آرشيو نظرات (0)| نمایش : 7350 بار

اشتراک و ارسال مطلب به: